Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể kiến trúc 3.000 năm hinddefence.com

Tàn tích của một quần thể kiến trúc tráng lệ sẽ được knhị quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.

 

Liên kết nội bộ

3 kiến trúc sư nổi tiếng nhất Thế Giới