Quy cgian ách hồ sơ thiết kế kiến trúc theo quy định mới hinddefence.com

1. Hồ sơ kiến trúc là gì? Các hiểm loại hồ sơ kiến trúc

Hồ sơ thiết kế kiến trúc là thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng được tiến hành thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2020/TT-BXD thì những nghiệt loại hồ sơ thiết kế kiến trúc gồm:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ là nội dung kiến thúc trong thiết kế sơ bộ ở thời đoạn report tìm hiểu và phân tích tiền khả thi

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở là nội dung kiến trúc trong thiết kế cơ sở ở thời đoạn report tìm hiểu và phân tích khả thi

- Thiết kế kiến trúc kỹ thuật là nội dung kiến trúc trong thiết kế kỹ thuật ở thời đoạn sau thiết kế cơ sở

- Thiết kế kiến trúc bạn dạng vẽ thi công là nội dung kiến trúc trong thiết kế bạn dạng vẽ thi công ở thời đoạn sau thiết kế cơ sở

- Ctàn ác hồ sơ thiết kế kiến trúc ở ctàn ác bước thiết kế khtàn ác (nếu có) theo thông lệ quốc tế, tương ứng với ctàn ác bước thiết kế xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định lúc quyết định đầu tư dự án.

2. Quy những độch hồ sơ thiết kế kiến trúc

Theo Điều 3 Thông tư 03/2020/TT-BXD có quy định:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm cvô lương thành phần bạn dạng vẽ và thuyết minh

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc phcửa quan đảm bảo yêu cầu sau:

+ Quy chung bạoh, tỷ trọng bạn dạng vẽ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5671:2012 về nền tảng tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thiết kế kiến trúc.

+ Khung tên thời kỳ vẽ phcửa ải tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5571:2012 về nền tảng tài liệu thiết kế xây dựng - thời kỳ vẽ xây dựng - khuông tên.

- Cá nhân Chịu trhung bạoh nhiệm về chuyên môn kiến trúc của tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền phquan ải ký, đóng dấu của nhà thầu thiết kế theo quy định.

- Chủ nhiệm thiết kế được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phcửa quan đảm bảo:

+ Trực tiếp tổ chức triển knhì nhiệm vụ thiết kế, có chuyên môn và chịu đựng trác độch nhiệm cao nhất về nội dung và quality của thiết kế kiến trúc, làm chủ những độc bộ môn để phối hợp, thống nhất với kiến trúc;

+ Chủ nhiệm thiết kế có thể là thung bạo giả phương án kiến trúc hoặc người trực tiếp tổ chức thực hiên ý tưởng của thung bạo giả

- Chủ trì thiết kế kiến trúc được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phcửa quan đảm bảo:

+ Phcửa quan đủ năng lực được giao chủ trì thiết kế kiến trúc công trình hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc, Chịu đựng trhung bạoh nhiệm về nội dung của thiết kế kiến trúc.

+ Chủ trì có thể thay thế vai trò chủ nhiệm nếu được chủ nhiệm ủy quyền.

3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm những thành phần nào?

3.1. Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ

Theo Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

 Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án, tình trạng, ranh giới lúc đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu có), công trình hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mỗi link liên lạc.

- Các độc thời kỳ vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc thể hiện: dây chuyền công năng, hình khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng trên những độc thời kỳ vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nọi thiết kế bên ngoài, mối liên hệ với ko gian kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

Thuyết minh gồm:

- Thuyết minh cvô lương nội dung quy định

- Các độc kyên ổn chỉ nan về giquan ải pháp kết cấu, nền tảng trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và quản trị vận hành, knhì thác độc

- Danh mục chung bạo quy chuẩn và tiêu chuẩn ứng dụng

- Phụ lục chung bạo văn bạn dạng pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ.

3.2. Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở

Theo Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Bản vẽ gồm:

- Cđộc ác văn thời kỳ theo quy định 

+ Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án, tình trạng, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu có), công trình hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mối link liên lạc.

+ Cnham hiểm bạn dạng vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc thể hiện: dây chuyền công năng, hình khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng trên những nghiệt bạn dạng vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, nội thiết kế bên ngoài, mối liên hệ với ko gian kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

- Cgian ác bạn dạng vẽ gicửa ải pháp kiến trúc tích hợp với gicửa ải pháp kết cấu, nền móng trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

Thuyết minh gồm:

- Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, gicửa ải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

- Giquan ải pháp thiết kế tổn mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những hiểm hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực.

- Danh mục ctàn ác quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng

- Phụ lục những độc văn thời kỳ pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

3.3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật

Theo Điều 6, Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật:

Phcửa ải thích hợp với thiết kế cơ sở được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, phcửa ải làm rõ những nghiệt thông tin kỹ thuật, vật liệu, kích thước, những nghiệt tính toán cụ thể về kỹ thuật để sinh sản, xây dựng, lắp đặt.

Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, thời kỳ đồ tình hình, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch theo quy hoạch được phê duyệt.

- Bản vẽ tổng mặt bằng: thể hiện chung bạo hạng mục dự án đầu tư xây dựng, quy đinh rõ hạng mục xây mới, ccửa ải tạo, chỉnh trang trên cơ sở tình hình khu đất, xhung bạo định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xhung bạo định chung bạo lối vào, lối ra và phân luồng liên lạc, chung bạo kpi kỹ thuật về diện tích khu đất phân tích, diện tích xây dựng. tỷ lệ xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất, diện tích chung bạo hạng mục, số tầng, nền tảng liên lạc nội bộ, xhung bạo định ranh giới và định vị chung bạo công trình ngầm

- Các hiểm bạn dạng vẽ định vị công trình, mặt bằng những hiểm tầng, mặt đứng, mặt cắt, sơ đồ dây chuyền và tổ chức ko gian

- Các hiểm thời kỳ vẽ minh họa: phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc, nội thiết kế bên ngoài cơ thời kỳ

- Cvô lương bạn dạng vẽ kích thước, thống kê cvô lương loại cửa, buồng thang; thống kê diện tích, chỉ định vật liệu, màu sắc kiến trúc mặt đứng, khu vệ sinh, ốp lát sàn, tên miền authoritynh mục vật liệu hoàn thiện;

- Bản vẽ công trình phụ trợ và phía ngoài nhà, hàng rào, cây xanh, sân vườn.

Thuyết minh gồm:

- Thể hiện rõ cgian ác tính toán lựa lựa chọn phương án kỹ thuật, dây chuyền công nghiệp, tính chất vật liệu làm rõ cgian ác thông số kỹ thuật mà thời kỳ vẽ ko thể hiện hết và đảm bảo đủ cơ sở để lập tổng dự toán công trình và thiết kế xây dựng.

- Các độc nội dung được quy định 

+ Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, giquan ải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

+ Gicửa ải pháp thiết kế tổng mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những hiểm hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực

+ Danh mục những độc quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng

+ Phụ lục chung bạo văn bạn dạng pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

3.4. Hồ sơ thiết kế kiến trúc của bạn dạng vẽ thi công

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2020/TT- BXD quy định:

- Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc bạn dạng vẽ thi công phcửa ải thích hợp thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; phcửa ải thể hiện cụ thể toàn bộ cvô lương thành phần của công trình, cvô lương cấu tạo với vẹn toàn cvô lương kích thước, vật liệu, thông số kỹ thuật kỹ thuật và ghi rõ cvô lương nội dung hướng kéo vào bạn dạng vẽ để thi công được theo thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Các độc thời kỳ vẽ quy định 

+ Chi tiết cấu tạo cvô lương bộ phân công trình

+ Chi tiết chung bạo phần tử công trình phụ trợ, gara, cổng hàng rào, sân vườn, ý trung nhânn hoa, bể nước ngầm, rãnh thoát nước, chiếu sáng phong cảnh; ốp lát hè cổ, đường dạo.

+ Thiết kế trần, chiếu sáng, trang âm, trang thiết bị gắn ktrằnm công trình.

- Thuyết minh gồm:

+ Giquan ải thích toàn diện những nghiệt nội dung mà bạn dạng vẽ ko thể hiện được tổ chức thi công xây dựng tiến hành theo đúng thiết kế, những nghiệt hướng kéo kỹ thuật đảm bảo những nghiệt nội dung của thiết kế xây dựng triển knhị sau thiết kế cơ sở.

+ Cvô lương nội dung được quy định 

 

3.5. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong ko thuộc thành phần hồ sơ thiết kế kiến trúc bạn dạng vẽ thi công quy định tại Điều 7 Thông tư này được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Bản vẽ tình trạng, mặt bằng vị trí ko gian thiết kế thiết kế bên trong, sơ đồ phân tích mối quan hệ với những nghiệt ko gian tính năng khthâm độc.

+ Các độc mặt bằng, mặt đứng triển knhì, lát sàn, sắp xếp thiết kế bên trong, sắp xếp thiết bị điện

+ Chi tiết những hiểm mẫu đồ đoàn thiết kế bên trong, trang thiết bị

+ Các hiểm thời kỳ vẽ phối cảnh minh họa

- Thuyết minh gồm: tên miền authoritynh mục và thống kê thiết bị, quy định vật liệu, hướng kéo nhà thầu thi công xây dựng triển knhị theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật Bảo Hành, gia hạn.

3.6. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, kiến trúc phong cảnh

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, kiến trúc phong cảnh được lập riêng, ko thuộc thành phần hồ sơ thiết kế xây dựng, được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Hiện trạng phong cảnh, mặt bằng, mặt đứng, sắp xếp thiết kế bên ngoài, sân vườn.

+ Cthâm hiểm cụ thể kiến trúc, loại cây xanh, người thươngn cây, tiểu cảnh, đồ thiết kế bên ngoài, lối đi, hồ nước, chỉ định vật liệu liên quan tới thiết kế.

+ Chỉ định hoàn thiện trang trí thiết kế bên ngoài, sân vườn, thống kê, chỉ định thông số kỹ thuật kỹ thuật cvô lương thiết bị lắp đặt.

+ Cthâm nho thời kỳ vẽ phối cảnh tổng sân vườn, cụ thể, điểm nhấn, tiểu cảnh.

- Thuyết minh gồm: tên miền authoritynh mục và thống kế vật liệu, cây xanh, những hiểm thiết bị, hướng kéo nhà thầu thi công xây dựng tiến hành theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật bh, duy trì.

Liên kết nội bộ

3 kiến trúc sư nổi tiếng nhất Thế Giới